OSNOVNI PODACI O KREDITNOJ UNIJI

Zanatska kreditna unija Križevci nastala je preoblikovanjem Zanatlijske štedne i kreditne zadruge Križevci koja je osnovana 19. studenog 1933.g. Preoblikovanje je provedeno sukladno odredbama Zakona o kreditnim unijama u Zanatsku kreditnu uniju, Rješenje Hrvatske narodne banke broj 439-020/07-08/ŽR od 01.07.2008.godine, Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru Tt-08/835-5 od 17.10.2008. godine,   (MBS:010045344, OIB:17131485475). Zadnji upis u sudski registar po Rješenju Tt-16/3405-2 od 28. lipnja. 2016. godine.

U svom poslovanju Zanatska kreditna unija primjenjuje Statut kojeg je usvojila Skupština Kreditne unije na sjednici 7. prosinca 1998. s izmjenama i dopunama od 26. travnja 1999. Kreditna unija osnovana je na temelju teritorijalnog načela (članak  5.st.2. točka 3 Zakona o kreditnim unijama).

Poslovna adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 7, 48260 Križevci

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Registrirane djelatnosti Kreditne unije:

·         primanje novčanih depozita članova kreditne unije u domaćoj valuti
·         odobravanje kredita članovima kreditne unije u domaćoj valuti
·         dodjeljivanje novčane pomoći članovima kreditne unije
·         davanje jamstva za obveze članova kreditne unije u domaćoj valuti

 

Temeljni kapital u sudskom registru iznosi 67.210,83 EUR.

Članove kreditne unije čine fizičke osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije, trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem na području Koprivničko-Križevačke županije.