Zanatska kreditna unija Križevci
Ivana Zakmardija D. 7
Križevci

OIB 17131485475
MBS:010045344

Tel. 048/ 711 702
Fax. 048/ 711 702

e-mail: zanatska.ku@email.ht.hr

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te postupku obrade i zaštite podataka, Zanatska kreditna unija Križevci osobne podatke tretira kao povjerljive informacije te provodi zaštitu osobnih podataka. Korištenje stranica Zanatske kreditne unije Križevci moguċe je bez ostavljanja osobnih podataka.
U podatke koje korisnik unese putem kontakt obrasca, uvid imaju samo djelatnici ZKU Križevci. Podaci se neċe prosljeđivati i davati na uvid treċim osobama, ukoliko za isto ne postoji zakonska osnova. Ako putem kontakt obrasca korisnik unese osobne podatke, podaci ċe se koristiti samo u svrhu eventualnog ostvarivanja kontakta, dok ċe se ostali eventualno nepotrebni podaci koje korisnik unese ili priloži brisati.