01.01.2023.g. Euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Vijeće Europske unije je 12. srpnja 2022. donijelo Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. kojom je utvrdilo da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro.

Temeljna načela

U postupku uvođenja eura primjenjuju se načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti.

Pravila preračunavanja

Preračunavanje se primjenjuje isključivo uz fiksni tečaj konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pri preračunavanju se primjenjuje sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Dvojno iskazivanje

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

Zanatska kreditna unija će u razdoblju dvojnog iskazivanja dvojno iskazivati bitne informacije za potrošače koji su korisnici njihovih usluga:

  • tarife naknada
  • stanje ugovora o kreditu kod godišnje obavijesti: stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje
  • stanje ugovora o depozitu kod godišnje obavijesti
  • ukupan iznos novih kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja novih ugovora o kreditu

 

Dvojni optjecaj

Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, dozvoljava se klijentima gotovinsko plaćanje i u kunama i u eurima, dok je Zanatska kreditna unija dužna ostatak vratiti u gotovom novcu eura.

Svi postojeći ugovori o depozitima i kreditima članova Zanatske kreditne unije Križevci, na dan uvođenja eura 01.01.2023.godine preračunavanju se u eure, bez naknade i uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Također, ugovorena fiksna kamatna stopa u ugovorima o depozitima i kreditima nakon dana uvođenja eura ostaje nepromijenjena.

 

Individualne obavijesti klijentima sa informacijama vezanim za bitne elemente preračunavanja po njihovim ugovorima, Zanatska kreditna unija Križevci dostaviti će najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura.

 

 

 ARHIVA STARIJIH VERZIJA