OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

U svom radu Zanatska kreditna unija Križevci nastoji svojim članovima pružiti zadovoljavajuću kvalitetu usluge u skladu s potrebama i očekivanjima člana te nam povratne informacije pomažu u procesu daljnjeg poboljšanja kvalitete usluge.

Ukoliko smatrate da Vam je u poslovnom odnosu s ZKU Križevci povrijeđeno neko pravo, predlažemo da se prvo izravno obratite našim zaposlenicima.

Ako se niti nakon razgovora ne uspije razriješiti sporna situacija, možete podnijeti pisani prigovor.

DOSTAVA PRIGOVORA:

Prigovor na rad zaposlenika ili pruženu uslugu možete uputiti na sljedeći način:

 • predati pisani prigovor zaposleniku u ZKU Križevci koji će potvrditi primitak
 • poslati prigovor na adresu:
  Zanatska kreditna unija Križevci
  Ivana Zakmardija Dijankovečkog 7
  48260 Križevci
  n/r Ovlaštena osoba za upravljanje prigovorima
 • poslati prigovor na e-mail: ku@email.ht.hr
 • poslati prigovor na telefaks:  048/ 711 702

 SADRŽAJ PRIGOVORA:

Prigovor treba sadržavati:

 • osobne podatke Podnositelja prigovora (ime i prezime, OIB), kontakt broj telefona i adresu za dostavu odgovora*
 • detaljan opis događaja/situacije (uz navođenje relevantnih činjenica, okolnosti i datuma) te dokaze o utemeljenosti prigovora (ako je moguće)

Ukoliko su podaci nepotpuni, ZKU Križevci ima pravo zatražiti da se prigovor dopuni.

*Poštujući sve odredbe vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka

OBRADA PRIGOVORA:

ZKU Križevci će pismeno potvrditi zaprimanje prigovora te ispitati sve činjenice i dokaze i poduzeti odgovarajuće radnje te o tijeku postupka obavijestiti podnositelja prigovora.

ZKU Križevci će u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora odgovoriti na prigovor i to dostavom odgovora na naznačenu adresu.

U slučaju kada odgovor ne može biti osiguran u očekivanom roku, ZKU Križevci će pismeno obavijestiti Podnositelja prigovora o razlozima odgode i navesti kada se okvirno može očekivati odgovor.

Ukoliko Podnositelj prigovora i dalje nije zadovoljan dostavljenim odgovorom, može se obratiti Hrvatskoj narodnoj banci kao nadzornom tijelu.